စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

• အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအား ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း၊ 

• အာမခံလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း၊

• အောင်ဘာလေထီ လုပ်ငန်းအား ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များအား ကြပ်မတ် ကွပ်ကဲခြင်း၊

• ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဆိုင်ရာ တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အား ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့(FATF)၏ အကြံပြုချက်နှင့်အညီ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့(FIU)နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။