၁။      စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဌာနခွဲ တစ်ခုဖြစ်သော နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များကြပ်မတ်ကွပ်ကဲရေးဌာနခွဲမှ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ် များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ အနေနှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်၊      တာဝန်ယူမှု၊ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုနှင့် အုပ်ချုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ များကို လျှော့ချရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။      နိုင်ငံတော်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ ပြောင်းလဲလာသော ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဖြစ်စေရေးတို့ အတွက် စံနှုန်းများရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်ရန် ဦးတည်လျက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ အောက်ပါ သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်-

(က)    ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တို့မှ ဝန်ထမ်းများတက်ရောက်ခဲ့သည့် Training of FRD Staff in Effective State-bank Ownership သင်တန်းအား ၅-၅-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၆-၅-၂၀၁၆ ရက်နေ့ထိ ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

(ခ)     နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၊ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ် (၄) ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့သည့် Workshop for Global Experiences of State Ownership and Oversight of State Owned အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ၁၅-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့ Kempinski Hotel၊ နေပြည်တော်

(ဂ)     မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ် (၄) ဘဏ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့သည့် Workshop on State Owned Bank Reform အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား  ၈-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ နေပြည်တော်

Burmese

Attachment