အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၂/၂၀၂၀) အားဆက်လက်ကျင့်သုံးရေး