သိကောင်းစရာများ

 • Home
 • /
 • သိကောင်းစရာများ
 • 21
  May

  Financial Sector Development Project Tender Form 2019-2020

  [embeddoc url="https://frd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/05/Long-Form-G-47-SCB-Office-Furniture-9.pdf" width="70%" download="all" viewer="google"]...

  Read More
 • 15
  May

  Financial Sector Development Project Tender Form 2019-2020

  [embeddoc url="https://frd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/05/Long-Form-G-47-SCB-Office-Furniture-2.pdf" width="70%" download="all" viewer="google"][embeddoc url="https://frd.gov.mm/wp-content/uploads/2020/05/Long-Form-G-39-FRD-Office-Equipment-3.pdf"...

  Read More
 • 15
  May

  သိကောင်းစရာများ

  လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ပြည့်စုံစွာ စိစစ်တင်ပြရမည့်အချက်များ"

  ၁။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်းသည် နေပြည်တော် ကောင်စီ ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည...

  Read More
 • 31
  Mar

  သိကောင်းစရာများ

  အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းသိကောင်းစရာများ ၁။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ လူဦးရေသန်း ၆၀ ရှိသည့်အနက် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကျေးလက် ဒေသတွင်နေထိုင်ကြပြီး အများစုမှာ တောင်သူလယ်သမားများဖြစ်ကြပါသည်။ ယင်ကျေးလက်နေ ပြ...

  Read More
 • 31
  Mar

  မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လျှောက်ထားခြင်းနည်းလမ်း

  မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လျှောက်ထားခြင်းနည်းလမ်း (က) လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီ အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကို ဦးစွာ ဆောင်ရွက် ရမည်။ (ခ ) INGO ၊ NGO အဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့ အကျိုးအမြတ် ရယူခြင်း မရှိ...

  Read More
 • 31
  Mar

  လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ပြည့်စုံစွာ စိစစ်တင်ပြရမည့်အချက်များ

  ၁။ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း  လုပ်ကိုင်လိုသည့်   အဖွဲ့အစည်းသည်     နေပြည်တော် ကောင်စီ ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် တစ်ခုတည်းအတွင်းသာ ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တ...

  Read More