အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် စာရင်းပုံစံများ

နိုင်ငံတော်တွင် ကျေးလက်ဒေသနေ ပြည်သူများအား စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုုစီးပွားဘဝ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုုးတက်လာပြီး ဆင်းရဲမှုများကို အထိုက်အလျောက်လျှော့ချသွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။