အာမခံလုပ်ငန်း

  • Home
  • /
  • အာမခံလုပ်ငန်း

အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲမှ ဆောင်ရွက်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်များ

အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲမှ ဆောင်ရွက်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်များ ၁။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍအား ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရန် ရည် ရွယ်၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေး ရေး ဉီးစီးဌာန အား ၁-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း ခဲ့ပြီး အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံပိုင် အောင်ဘာလေ ထီလုပ်ငန်းတို့အား ကြီးကြပ် စစ်ဆေးခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ယူရသည်။ ၂။ မြန်မာနိုင်ငံအာမခံစျေးကွက်တွင် နိုင်ငံပိုင်မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်း သာမက ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုလည်း ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန်အတွက် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အာမခံ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ဥပဒေကိုပြဌာန်းခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် ယင်းဥပဒေအတွက်နည်း ဥပဒေ ကို ဆက်လက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းအာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်နည်းဉပဒေ များအရ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို နိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီ များ အား ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလမှစ၍ လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုခဲ့ရာယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံအာမခံ လုပ်ငန်းစျေးကွက်တွင် နိုင်ငံသား ပိုင်ကုမ္ပဏီ (၁၁) နှင့်၎င်း တို့၏ရုံးခွဲပေါင်း (၆၂) နှင့် ၄င်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြား သားပိုင် ကုမ္ပဏီများ၏ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြု ထားခဲ့ပြီး ကိုယ်စားလှယ်ရုံးပေါင်း (၂၈) ခုရှိထားပါသည်။ ယင်း ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများအနက်ဂျပန်နိုင်ငံမှ အာမခံကုမ္ပဏီ(၃) ခုတို့ သည် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း နယ်မြေကန့်သတ် အာမခံအလုပ်လက်ခံ ခွင့်ပြုထား ပါသည်။ ​၃။ ၎င်းပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီများအနက် Life Insurance သီးသန့် လုပ်ကိုင်သည့် အာမခံ ကုမ္ပဏီမှာ(၄) ခုရှိပြီး Composite Insurance (Life + General) နှစ်မျိုးစလုံး လုပ်ကိုင်သော အာမခံကုမ္ပဏီ (၇)ခုရှိပါသည်။ ၄။ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ အနေ ဖြင့် ပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီများအား မူလရောင်းချခွင့်ပြုထားသော အာမခံ အမျိုးအစား(၉) မျိုး အပြင် နောက်ထပ် အာမခံအမျိုးအစားအသစ် (၅)မျိုး စုစုပေါင်း (၁၄)မျိုးကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မြန်မာ့အာမခံ စျေးကွက်တွင် ရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၅။ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲသည်လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်စေရန်၊နိုင်ငံတကာ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ အခြားဒေသတွင်း နိုင်ငံများထံမှလည်း နည်းပညာ အကူအညီများရယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ အာမခံစျေးကွက်အား နိုင်ငံတကာနှင့်ရင်ပေါင်တန်း နိုင်ရန်နှင့် စျေးကွက်လွတ်လပ်ခွင့်ပြုရန်အတွက် အာမခံကြီးကြပ် စစ်ဆေးမှုအာဏာပိုင်ဖြစ်သော ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနက အာမခံလုပ်ငန်း ကြီးကြပ် စစ်ဆေးခြင်း ၂ ရည်ညွှန်းချက် စာစောင်နှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသူများ လက်စွဲစာစောင်တို့ကို IAIS, ICP 26 တို့နှင့် အညီ ထွက်ပေါ်လာနိုင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ၆။ ၄င်းအပြင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းကစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံအာမခံစျေးကွက်အတွင်း ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအားဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်အရှိန်မြှင့်နိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပိုမိုစီးဝင်စေရန်၊ နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီများအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် အာမခံလုပ်ငန်း ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံချက် ( Insurance Sector Liberalization Plan) နှင့် လမ်းပြမြေပုံ (Roadmap) ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြု ချက်ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၇။ လမ်းပြမြေပုံအရ မြန်မာနိုင်ငံအာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီများအား နိုင်ငံသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးရစေမည့် level playing field တစ်ခုတည်ဆောက်၍ အာမခံလုပ်ငန်းအပြည့်ပြိုင် စျေးကွက်တစ်ခုအား၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဖန်တီး တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၈။ မြန်မာနိုင်ငံ အာမခံဈေးကွက် ဖြေလျော့မှုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် များမကြာမီကာလတွင် ဒေသတွင်းအာဆီယံ အာမခံဈေးကွက်နှင့် ရင်ဘောင်တန်းလိုက်ပါနိုင်ပြီး အာဆီယံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့၏ ရည်မှန်းချက်သို့ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၉။ ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်သည့် အာမခံလုပ်ငန်း ကဏ္ဍအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအာမခံစျေးကွက်အခြေအ​နေသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဆင့်သာရှိသေးသဖြင့် အာမခံနည်းပညာများ၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရှိဝန်ထမ်းများ၏ အာမခံ အသိပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အာမခံသင်တန်းကျောင်း (India Insurance of India-III) နှင့် အာမခံနည်းပညာများအထောက်အကူပြုစေရန် နှစ်ဦး သဘောတူ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) အား လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၁၀။ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးစီးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအာမခံစျေးကွက် ခိုင်မာ အား ကောင်းလာစေရေး အတွက် JICA မှ အာမခံကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးသည် သြဂုတ်လ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာမခံကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ဂျပန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အေဂျင်စီ (JICA) ၏ နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အကူ အညီအထောက်အပံ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာမခံကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း၏ Record of Discussion (ROD) အား (၃၀-၄-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစီမံကိန်း အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် စတင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် အဆုံးသတ်လိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၃ ၁၁။ အာမခံလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် အာမခံကိုယ်စားလှယ်များ၏ အရည်အချင်း မြင့်မားလာစေရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်၍ အာမခံ ကိုယ်စားလှယ်များ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေး (Capacity Building) သည် အာမခံ Industry ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အာမခံကိုယ်စားလှယ်များအား ထိုက်သင့်သည့် အာမခံအသိပညာ တတ်ကျွမ်းနားလည်ရန်နှင့် ပိုမို ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသည့် သင်တန်းများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် အရည်အချင်း တိုးတက်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် သင်တန်းများဖန်တီးရန်ကိစ္စတွင် မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် ပုဂ္ဂလိက အာမခံ ကုမ္ပဏီများမှ အာမခံလုပ်ငန်းပညာရှင်များတို့ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ၁၂။ အာမခံလုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသည့်မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း နှင့် ပြည်တွင်း အာမခံကုမ္ပဏီများပါဝင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံအာမခံအသင်းကို နိုင်ငံ၏ စျေးကွက်စီးပွားရေး စနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်နှင့် အာမခံ သင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တို့အတွက် ၁၇-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် မှတ်ပုံတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ၁၃။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေရေး ကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန(FRD) နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ ၊အာမခံလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေး ကော် မရှင်ရုံး (OIC) တို့အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေး ထိုးပွဲကို ၃၀-၁-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နံနက် ၈:၃၀ နာရီတွင် Hilton Hotel၊နေပြည်တော် ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနားလည်မှု စာချွန် လွှာသည် အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုအတွက် နှစ်နိုင်ငံအချင်းချင်းနည်းပညာ အကူအညီ ပေး ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်များဖလှယ်နိုင်ရေးနှင့် ဝန်ထမ်းများ စွမ်းရည် တည်ဆောက် ပေးရေး တို့တွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၄။ နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီများအား စိစစ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြားအာမခံ ကုမ္ပဏီ များစိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ ရွေးချယ်မှုအတွက် ပြင်ပ အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုရယူပြီး စနစ်တကျ ရွေးချယ်စိစစ်ကာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း လိုင်စင် ထုတ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

Attachment

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download