နောက်ခံသမိုင်း

မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ ၊ အပေါင်ဆိုင်ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အမည်ဖြင့် ၁၉၅၂ ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပထမဆုံး စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလတွင် ပြည်သူ့ငွေချေးကုမ္ပဏီ အမည်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်ပိုရေးရှင်းကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်သောအခါ ပြည်သူ့ ငွေချေးကုမ္ပဏီကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ဘဏ်အတွင်းသို့ ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သော မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်၏ အသေးစားချေးငွေဌာနတစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ပြည့်နှစ် မြန်မာနိုင်ငံငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သောအခါ အသေးစားချေးငွေဌာနသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ ခွဲထွက်ပြီး မြန်မာ့အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း အမည်ဖြင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှစ၍ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဆောင်သည့် သီးခြားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။

Read More..

ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

  • ၁။ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)
  • (က) စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းဌာနခွဲ၊
  • ( ခ ) မူဝါဒ၊သုတေသန၊နည်းပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ၊
  • ( ဂ ) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၊
  • (ဃ) အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၊
  • ( င ) နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၊
  • ( စ ) အောင်ဘာလေထီလုပ်ငန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ။
  • ၂။ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် ၊ တိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြည်နယ် ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးရုံး(၁၅)ရုံး

သတင်းများ