အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေ

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်း(၈) ရပ်ပါ အသေးစား ပုဂ္ဂလိကငွေစု ငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ နို၀င်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၃ ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

Alternative text - include a link to the PDF!